FC Navigation ConsoleFortuneCity ad

中国佛教之旅

This page gives some ideas about cultural exchange among peoples all over the world in chinese. 云游名山宝刹 参访高僧大德 探寻中国文化 加强相互理解 净化身心世界 祈愿世界和平

 

中国汉地著名古刹
中国藏地著名古刹
中国巴利语系著名古刹

 

中国四大石窟艺术

甘肃省敦煌莫高窟

山西大同云冈石窟

河南洛阳龙门石窟

甘肃省麦积山石窟

 

中国四大名山

浙江普陀山观音菩萨

山西五台山文殊菩萨

四川峨嵋山普贤菩萨

安徽九华山地藏菩萨

 

mail008.gif (7418 bytes)